Czym jest fundusz socjalny?

Szkolenia z zarządzania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych skierowane są przede wszystkim do: pracowników Urzędów Miast i Gmin, pracowników Urzędów Miast i Gmin, pracowników Starostw Powiatowych, pracowników Urzędów Marszałkowskich, pracowników Urzędów Wojewódzkich, pracowników Inspektoratów Wojewódzkich, pracowników Lasów Państwowych, pracowników szkół podstawowych, pracowników szkół ponadgimznaznalnych pracowników wszystkich jednostek ściśle związanych z administracją publiczną. Uczestnictwo w szkoleniach z […]

Read More »

Jak buduje się systemy wynagrodzeń?

Pensja pracowników, to dla każdego pracodawcy w zasadzie temat dosyć trudny. W końcu ile komu należy dać? Co się należy pracownikom? Co jest dla nich istotne? Jaka pensja jest odpowiednia dla danego stanowiska? Pensja – ważna kwestia Dlaczego w zasadzie znalezienie odpowiedzi na te pytania jest naprawdę aż tak istotną kwestią? Otóż zasadniczo pensja ważna […]

Read More »

Czym zajmuje się dział kadr i płac w firmie?

Im większa firma, tym większa jej struktura. Przy jednoosobowej działalności gospodarczej, to właściciel musi być jednocześnie księgowym, managerem czy logistykiem. W dużych firmach poszczególnymi zadaniami zajmują się odrębne działy zatrudniające specjalistów. Przykładem może być chociażby dział kadr i płac. Co należy do obowiązków osób w nim zatrudnionych? Obowiązki pracowników działu kadr i płac Lista zadań, […]

Read More »

Kodeks pracy

W naszym kraju zatrudnianie pracowników i świadczenie pracy na rzecz pracodawców odbywa się na zasadach, które określane są w ustawie o prawie pracy. Od wielu już lat w Polsce obowiązuje kodeks pracy, który ma za zadanie regulować wszystkie prawa i obowiązki, jakie objęte są stosunkiem pracy, umową zawartą pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem. Wszelkie zasady, na […]

Read More »