Czym zajmuje się dział kadr i płac w firmie?

man standing infront of miter saw

Im większa firma, tym większa jej struktura. Przy jednoosobowej działalności gospodarczej, to właściciel musi być jednocześnie księgowym, managerem czy logistykiem. W dużych firmach poszczególnymi zadaniami zajmują się odrębne działy zatrudniające specjalistów. Przykładem może być chociażby dział kadr i płac. Co należy do obowiązków osób w nim zatrudnionych?

Obowiązki pracowników działu kadr i płac

Lista zadań, jakie do wykonania mają ciągu miesiąca osoby zatrudnione na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac jest bardzo długa. W największym skrócie można powiedzieć, że taka osoba zajmuje się wszystkim, co dotyczy bezpośrednio innych pracowników, oczywiście w wymiarze wyłącznie służbowym.

To właśnie w dziale kadr i płac sporządza się listę płac, tworzy się dokumentację zatrudnienia pracownika, dokonuje się rozliczeń podatkowych czy też prowadzi się rekrutację na wolne stanowiska w firmie. Jak widać, ilość zadań jest ogromna, a ich zakres bardzo rozbudowany.

Warto wspomnieć także o tym, że osoby zatrudnione w kadrach muszą działać na podstawie przepisów z kodeksu pracy. Kodeks pracy, podobnie z resztą jak inne akty normatywne, od czasu do czasu jest nowelizowany. To po stronie pracownika stoi obowiązek zapoznania się ze zmianami w prawie pracy.

Efektywne śledzenie zmian prawnych

Jest wiele portali prawniczych, na których można znaleźć aktualnie obowiązujące akty prawne wraz z odpowiednim komentarzem. Jednak przedzieranie się przez grube ustawy nie należy do zadań nazbyt przyjemnych.

Kodeks pracy szkolenia, to doskonała okazja do tego, aby w przyjemnej atmosferze zapoznać się z najważniejszymi zmianami w prawie pracy. Szkolenia z prawa pracy, to bardzo rozbudowana tematyka, do której zalicza się także ustawa o urlopach.

To pracownicy kadrowi zarządzają urlopami, muszą więc być na bieżąco ze zmianami prawnymi. Warto mieć na uwadze choćby to, że osoby niepełnosprawne mają inny wymiar urlopu, jaki mają do wykorzystania w ciągu całego roku kalendarzowego, do tego dochodzi jeszcze rehabilitacja.