Szkolenie z prawa budowlanego

windowpanes at the building

Prawo budowlane bardzo często ulega różnym zmianom, które wynikają z wprowadzania nowych rozwiązań i technologii, a także ze zmieniających się oczekiwań przedsiębiorców. Kto powinien znać prawo budowlane i skąd czerpać aktualne informacje?

Prawo budowlane – ogólne informacje.

W Polsce najważniejszym aktem dotyczącym sektora budowlanego jest ustawa o prawie budowlanym, która od 1994 r. była zmieniana ponad 100 razy. Ten zbiór przepisów definiuje wszystkie pojęcia prawa budowlanego, zakres obowiązków poszczególnych organów, niezbędne pozwolenia do przeprowadzania prac itd. Co ważne ustawa wskazuje również jakie organy są, za co odpowiedzialne i jakie są przewidziane konsekwencje za uchybienia.

Ponadto prawo budowlane reguluje kwestie związane z:

 • ochroną środowiska podczas przeprowadzania prac budowlanych, remontowych i rozbiórkowych;
 • sposobem uzyskania odpowiednich pozwoleń;
 • sposobem oddawania obiektów do użytku;
 • postępowaniem w przypadku katastrofy budowlanej.

Prawo budowlane – kogo dotyczy?

Prawo budowlane dotyczy wszystkich, którzy biorą udział w procesie budowania lub rozbiórki budynków, a w szczególności:

 • pracowników administracji publicznej;
 • pracowników firm budowlanych i rozbiórkowych.

Nieznajomość obowiązujących przepisów może skończyć się przykrymi konsekwencjami w szczególności finansowymi. Dodatkowo firma, która nie dba o aspekty prawne, naraża się na złą opinię i utratę możliwości pozyskiwania kolejnych zleceń.

Szkolenie prawo budowlane – co zawiera?

Znajomość prawa budowlanego i wynikających z niego ograniczeń oraz obowiązków jest niezwykle ważne, do prawidłowego przeprowadzenia inwestycji. Ze względu na częste zmiany, które są wprowadzane, warto, aby pracownicy firm inwestycyjnych brali udział w szkoleniu z prawa budowlanego.

Taki kurs pozwoli na zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu prawa budowlanego, a w szczególności:

 • podstawowych pojęć z prawa budowlanego;
 • aspektów prawnych dotyczących budowy i rozbiórek;
 • pozwoleń i uprawnień budowlanych;
 • kontroli prac budowlanych;
 • dokumentacji z przebiegu robót;
 • obowiązków poszczególnych osób na budowie: inspektora, projektanta, kierownika itp.;
 • odpowiedzialności zawodowej w prawie budowlanym.

Szkolenie prawo budowlane – korzyści.

Znajomość prawa budowlanego u pracowników firm budowlanych oraz urzędników administracyjnych jest niezbędne, aby prawidłowo przeprowadzić cały proces inwestycyjny. Pomocne w tym jest szkolenie z prawa budowlanego.

Firma, która wysyła pracowników na takie szkolenie, odnosi wiele korzyści, wśród których wymienić można:

 • wyszkolonych pracowników z aktualną wiedzą;
 • podniesienie renomy firmy w oczach klientów;
 • mniejsze ryzyko nieprawidłowości na budowie i związanych z tym konsekwencji;
 • prawidłowe przeprowadzanie wszystkich prac;
 • prawidłowe prowadzenie dokumentacji;
 • zaangażowanych pracowników, którzy mają szansę na rozwój;
 • stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników.