Czym jest fundusz socjalny?

man in white crew neck t-shirt sitting beside woman in white crew neck t-shirt

Szkolenia z zarządzania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych skierowane są przede wszystkim do:

 • pracowników Urzędów Miast i Gmin,
 • pracowników Urzędów Miast i Gmin,
 • pracowników Starostw Powiatowych,
 • pracowników Urzędów Marszałkowskich,
 • pracowników Urzędów Wojewódzkich,
 • pracowników Inspektoratów Wojewódzkich,
 • pracowników Lasów Państwowych,
 • pracowników szkół podstawowych,
 • pracowników szkół ponadgimznaznalnych
 • pracowników wszystkich jednostek ściśle związanych z administracją publiczną.

Uczestnictwo w szkoleniach z zasad zarządzania i kontroli Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych daje przede wszystkim dwie najważniejsze korzyści. Pierwszą z nich jest zapoznanie się dość dokładne ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z praktycznym zastosowaniem w jednostkach administracji publicznej wszystkich (bardzo często dość złożonych) przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Druga korzyścią płynącą z udziału w tego rodzaju szkoleniu jest zapoznanie uczestników szkolenia z bardzo konkretnymi przypadkami ( wziętymi wprost z doświadczenia wielu będących już dość długo na rynku przedsiębiorstw i instytucji publicznej administracji).

Szkolenia bardzo często obejmują dość szeroki zakres tematyczny. Znaleźć w nim można przede wszystkim następujące tematy.

 • Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W tym bloku tematycznym uczestnicy szkolenia przede wszystkim zapoznani zostają z zasadami związanymi z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, źródłami prawnymi regulującymi te kwestię, regulaminem oraz najczęstszymi błędami wynikającymi z konstruowania regulaminu ZFŚS.
 • Zasady racjonalnego gospodarowania kapitałem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. To jeden z najszerszych bloków tematycznych szkolenia, który obejmuje między innymi ustawowy zakres działalności socjalnej, definicję kryteriów socjalnych, korekty odpisu z ZFŚS, zasady funkcjonowania socjalnych komisji, udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe czy preliminarz wydatków z ZFŚS.