Kodeks pracy

book lot on black wooden shelf

W naszym kraju zatrudnianie pracowników i świadczenie pracy na rzecz pracodawców odbywa się na zasadach, które określane są w ustawie o prawie pracy. Od wielu już lat w Polsce obowiązuje kodeks pracy, który ma za zadanie regulować wszystkie prawa i obowiązki, jakie objęte są stosunkiem pracy, umową zawartą pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem. Wszelkie zasady, na jakich powinna odbywać się współpraca pomiędzy pracownikami i pracodawcą określone są właśnie poprzez prawo pracy.

Wszelka współpraca, która wykraczałaby po za zakres przepisów, ustalonych w kodeksie pracy regulowana jest przez kodeks cywilny. Również w kodeksie cywilnym znalazło się specjalne miejsce na współpracę na zasadach umowy o dzieło, umowy zlecenia, czy umowy kontraktowej.

Jednakże, wzrost popularności i zainteresowania umowami o pracę wymaga, aby zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, czy też specjaliści z działu kadr i płac, biur księgowych czy rachunkowych, a także kierownicy zapoznali się ze wszystkimi przepisami, jakie zawarte są w tym dokumencie. Kodeks pracy szkolenia organizowane przez kompetentne jednostki szkoleniowe dedykuje właśnie tej grupie osób. Podczas szkolenia można dowiedzieć się, w jaki sposób interpretować wszelkie niejasności, wątpliwe zapisy w ustawie, a także zapisy, które pozornie mogłyby się wykluczać.

Dzięki temu, zarówno kierownicy, specjaliści z zakresu kadr i płac, jak i sami pracownicy mogą dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy, poznać swoje prawa i obowiązki, a także dowiedzieć się, co im grozi w przypadku niewywiązania się z obowiązków. Warto tutaj również zaznaczyć, że w przypadku pracowników i pracodawców przewidziano zupełnie inne konsekwencje niewywiązywania się z umowy z pracownikami.

Ponadto, kodeks pracy szkolenia organizowane są w wielu większych miastach, istnieją także szkolenia online, dzięki czemu każdy ma do nich dostęp i może skorzystać z wiedzy specjalistów w tym zakresie. Jest to znacznym ułatwieniem, z którego decyduje się skorzystać coraz większa liczba osób, a same szkolenia cieszą się coraz większą popularnością.

Zobacz: https://www.projektgamma.pl/szkolenia-eksperckie/prawo-budowlane-po-zmianach-1